Η συντήρηση εικόνων αποτελεί μια διαδικασία της οποίας ο σκοπός είναι η διατήρηση των κειμηλίων, η επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς τους και η αποκατάσταση της μορφής τους.

Ως αποκατάσταση ορίζονται τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, ώστε να γίνει ένα αντικείμενο, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη, κατανοητό µε την ελάχιστη δυνατή θυσία της αισθητικής και της ιστορικής ακεραιότητάς του. Οι εικόνες, ανάλογα με την παλαιότητα και τις συνθήκες φύλαξής τους, είναι πιθανό να εμφανίσουν φθορές με πιο συχνές το σκέβρωμα και τις ρωγμές λόγω υγρασίας, τις αλλοιώσεις από έντομα, τις επικαθήσεις αιθάλης από κεριά και καντήλια, τις επιζωγραφίσεις, την οξείδωση βερνικιού και τις απώλειες χρώματος.

Ο συντηρητής έργων τέχνης είναι υπεύθυνος για την τεχνική εξέταση, τη διατήρηση και τη συντήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι, καλείται να αναδείξει την αισθητική και ιστορική αξία των εικόνων χωρίς να αλλοιώσει τη δομή, την μορφή και τον χαρακτήρα τους.

Με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό για τις ιερές εικόνες το εργαστήριο μας αναλαμβάνει την ποιοτική παροχή εργασιών συντήρησης, έγκαιρα, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον επιστημονικό κλάδο της συντήρησης έργων τέχνης, τόσο με τεχνικές όσο και με υλικά υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης.